• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  channel
  ditch
  công việc đào rãnh
  ditch work
  máy đào rãnh
  ditch excavator
  groove
  gully
  rabbet
  recess
  trench
  máy đào rãnh
  trench digger
  máy đào rãnh
  trench excavator
  trench excavation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X