• Thông dụng

  Throw the javelin
  Đâm lao theo lao
  In for a penny, in for a pound; to throw the helve after the hatchet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X