• Thông dụng

  Dyke
  Mùa nước đê dễ bị vỡ
  During the flood season, dykes easily break
  Thimble
  Dùng đê khi hkâu
  To use a thimble when sewing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X