• Thông dụng

  Solidify.
  Dense with people.
  Nhà ga đông đặc những người đi đến
  The railway station was dense with people who were leaving or arriving.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  congestion

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  condense

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  solidify
  strengthen
  thicken

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X