• Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  pupil
  đồng tứ Argyn Robertson
  Argyll Robertson pupil

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  confocal
  phép hiển vi đồng tụ
  confocal microscopy

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  coagulate
  coagulated
  coagulation
  chất lỏng đông tụ
  coagulation liquid
  coalesce
  flocculate
  flocculator
  verb

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  curdle
  jelly-like
  enfold

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X