• Thông dụng

  Tính từ.

  Thin; watery.
  cháo lỏng
  watery rice gruel.
  Liquid
  chất lỏng
  A liquid (subtance. loose
  Được thả lỏng
  to go loose.
  lỏng ra
  to get loose.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X