• Thông dụng

  (cũ) Depart, set off, take the road
  Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió
  At the time of your departure, the apricot was not yet inured to the breezes.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X