• Thông dụng

  Danh từ.
  carapace.
  spade.
  tomorrow.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  scoop
  shovel
  spade
  blade
  coat
  cover
  deck
  decking
  mansard
  roof

  Giải thích VN: Phần nóc của một tòa nhà bao gồm cả cấu trúc khung vật [[liệu. ]]

  Giải thích EN: The cover of a building, including the framework and the materials..

  roofing
  shell roof
  top-wall
  abrade
  abrasive
  backing-off

  Giải thích VN: Công đoạn mài cạnh của một dụng cụ cắt để giảm ma [[sát. ]]

  Giải thích EN: A process in which metal is removed from the edge of a worn cutting tool to reduce friction.

  grind
  hone
  lap
  pan mill
  polish
  sharpen
  taper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X