• Thông dụng

  Monometallism.
  Đơn bào
  Unicellular.
  Vi khuẩn những thể đơn bào
  Bacteria are unicellular organisms.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X