• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  roentgen equivalent
  đương lượng rơngen sinh vật
  mano-roentgen equivalent
  đương lượng rơngen vật
  physical roentgen equivalent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X