• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  critical path

  Giải thích VN: Trong một hệ PERT, đường đi tả thời gian tiêu tốn lớn nhất; tương đương với tổng thời gian cần thiết cho dự [[án. ]]

  Giải thích EN: In a PERT network, the path representing the most time consumed; equivalent to the total time required for the project.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X