• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  PERT

  Giải thích VN: Một phương pháp quản được Hải quân Hoa phát triển vào năm 1958 nhằm tính toán thời gian tối đa tối thiểu hoàn thành dự án thích hợp nhất thời gian ước tính thích hợp để hoàn thành từng phần của dự án.( Viết tắt của Phương Pháp Nhận xét Đánh giá chương [[trình.). ]]

  Giải thích EN: A management technique developed in 1958 by the U.S. Navy for calculating the most likely completion time for a project, using pessimistic, optimistic, and most-likely estimated times for the completion of each segment of the project. (Anacronym for Program Evaluation and Review Technique.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X