• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fault line
  thung lũng đường đứt gãy
  fault line valley
  vách đường đứt gãy
  fault-line scarp
  đường đứt gãy ưu thế
  dominant fault line
  fault trace
  furrow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X