• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arterial
  arterial highway
  arterial road
  artery
  backbone road
  base line
  bus
  main
  dồn trên đường chính tuyến
  shunt on main track
  tuyến đường chính
  main line
  đầu máy điện đường chính tuyến
  electric main line locomotive
  đường chính tuyến
  main line
  đường chính tuyến
  main track
  main path
  main road
  main route
  main track
  dồn trên đường chính tuyến
  shunt on main track
  main traverse
  major road
  primary road
  principal curve
  principal road
  through road
  trunk
  tuyến đường chính
  trunk line
  trunk line
  trunk road

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  main street

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X