• Thông dụng

  Động từ

  To accumulate; to gather
  dồn hết tâm trí
  to gather up one's thoughts
  To drive into
  bị dồn tường
  to be driven a corner
  To cram, to stuff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X