• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  distribution line
  đường dây phân phối chương trình
  television programme distribution line
  đường dây phân phối trên không
  overhead distribution line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X