• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  breeching
  chimney
  đường (dẫn) khói
  chimney flue
  chimney breeching
  chimney flue
  flue
  đáy đường dẫn khói
  flue sole
  đường (dẫn) khói
  chimney flue
  đường dẫn khói bên trong
  inner flue
  đường dẫn khói chính
  main flue
  smoke flue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X