• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  broken line
  đồ thị đường gấp khúc
  broken line graph
  edge path
  nhóm đường gấp khúc
  edge path group
  open polygon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X