• Thông dụng

  Danh từ

  Piece; section; chunk
  khúc vải
  piece of cloth
  khúc cây
  chunk of wood

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  piece
  portion
  khúc của chuỗi
  portion of series
  khúc của dãy
  portion of series
  segment
  khúc nguyên thủy
  muscle segment
  khúc nguyên thủy
  primitive segment
  khúc trung
  mesoblastic segment
  phô bày khúc
  segment display

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X