• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center line
  giao điểm đường giữa
  center line cross
  vách ngăn đường giữa
  center line bulkhead
  centre line
  giao điểm đường giữa
  centre line cross
  vách ngăn đường giữa
  centre-line bulkhead
  mid-line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X