• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  area tie line

  Giải thích VN: Một đường truyền nối một khu điều khiển với một khu [[khác. ]]

  Giải thích EN: A transmission line connecting one control area to another.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X