• Thông dụng

  Area, zone.
  khu rừng cấm
  A forbidden forest area.
  Khu bốn
  The fourth zone (administrative division including many provinces).
  Khu phi quân sự
  A demilitarized zone.
  (cũ) Ward; district.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  block
  country
  district
  division
  ground
  locality
  park
  region
  section
  cancel
  destroy
  dispose
  eliminate
  elimination
  kill
  leach
  reduce
  reducing
  remove
  to suppress
  withdraw

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X