• Thông dụng

  Waterway.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  waterway
  đường thủy giao thông tự nhiên
  natural navigable waterway
  đường thủy nhân tạo
  artificial navigable waterway

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clearway
  fairway
  oil tank
  waters

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  waterway
  vận tải đường sắt đường thủy
  rail and waterway
  vận đơn đường thủy trong nước
  inland waterway bill of lading
  đường thủy lưu thông được
  navigable waterway
  đường thủy nội địa
  inland waterway
  đường thủy quốc tế
  international waterway
  đường thủy trong nước
  inland waterway

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X