• Thông dụng

  (cũ,văn chương) Field.
  Buồn trong nội cỏ dàu dàu Nguyễn Du
  She looked melancholically at the field of withered grass.
  (cũ) People's living quarters.
  Trong triều ngoài nội
  In the court and in the people's living quarter.
  Home-made.
  Hàng nội
  Home-made goods.
  Paternal, on the spear side.
  Gia đình bên nội
  One's family on the spear side, one's paternal family.
  Ông nội
  One's paternal grandfather.
  Royal (imperial) palace.
  Vào nội chầu vua
  To go to the royal palace and attend upon the king.
  Within.
  Nội ngày hôm nay sẽ xong việc
  The job will be done within today.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X