• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  alternate route
  bảo vệ đường thay thế tự phục hồi
  Self healing alternate route protection (SHARP)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alternative line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X