• Thông dụng

  Danh từ

  Time; period
  hồi tám giờ
  At eigh o'clock Act
  kịch ba hồi
  three acts play chapter
  Động từ
  to cancel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X