• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center line
  median
  đường trung bình của hình thang
  median of a trapezoid
  midline
  đường trung bình của một hình thang
  midline of a trapezoid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X