• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compact
  consolidation
  sự tự đầm chặt của đất (đắp)
  self-consolidation of filled-up soil
  sự đầm chặt đất
  soil consolidation
  độ đầm chặt
  degree (ofconsolidation)
  raking stem
  tamp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X