• Thông dụng

  Động từ

  To cut, to fell, to chop, to shatter
  chặt cành cây
  to cut a branch, to chop a branch off a tree
  chặt tre chẻ lạt
  to fell bamboos and make tape
  chặt gông xiềng lệ
  to shatter the fetters of slavery

  Tính từ

  Secure, close, tight
  khoá chặt cửa
  to lock the door securely
  lạt mềm buộc chặt
  flexible tape ties securely
  thắt chặt tình bạn
  to make friendship closer, to strengthen friendship
  siết chặt hàng ngũ
  to close the ranks
  vận mệnh của mỗi người gắn chặt với vận mệnh của dân tộc
  the fate of everyone is closely connected with that of the nation
  bố cục rất chặt
  a very close layout
  ép chặt
  to press tightly
  kiểm soát rất chặt
  close control
  chỉ đạo rất chặt
  very close guidance
  chi tiêu chặt
  close spending, close-fisted spending
  siết chặt tay ai
  to squeeze someone's hand tightly
  bao gạo đóng chặt
  a tight-packed rice bag
  năng nhặt chặt bị
  the oftener you pick, the sooner your bag gets tight; many a little make a mickle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X