• Thông dụng

  Pay lip-service to, profess lip-religion...
  Đạo đức đầu lưỡi
  To pay lip-homage to moralty
  Một giáo đồ Thiên Chúa đầu lưỡi
  A lip-Christian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X