• Thông dụng

  Virtue, righteousness.
  Kính trọng người đức
  To respect the virtuous (righteous).
  Vừa đức vừa tài
  Both talented and vietuous.
  (cũ)
  (esed in front of nouns to indicate high standing or holiness).
  Đức Thích Ca
  Gautama Buddha;
  Đức
  Saint Maria;
  Đức Chúa Trời
  God, the Lord.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X