• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hex head
  hexagon head
  bulông đầu sáu cạnh
  hexagon head bolt
  vít đầu sáu cạnh
  hexagon-head screw
  vít đầu sáu cạnh
  hexagon head screw
  hexagonal head
  bulông đầu sáu cạnh
  hexagonal head bolt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X