• Thông dụng

  Danh từ

  Edge
  mảnh chai cạnh sắc
  a glass splinter with a sharp edge
  không ngực vào cạnh bàn
  don't press your chest against the edge of the table
  Side
  nhà cạnh đường
  a house on the roadside
  người ngồi cạnh
  the person sitting at one's side
  cạnh hình chữ nhật
  the sides of a rectangle
  cạnh đáy của một tam giác cân
  the base (side) of an equilateral triangle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X