• Thông dụng

  Shatter, break up, smash
  Đập vỡ vật ra từng mảnh
  To smash something to pieces

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  break
  break up
  chip
  crush
  knap
  lay out
  peg out
  shear
  spall
  stake out

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  pop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X