• Thông dụng

  Động từ

  What.
  đó
  What is it?.
  Whatever.
  dẫu nghe điều anh cũng không nên nói
  Whatever you hear, say nothing.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X