• Thông dụng

  Sell well, be much in demand, be much sought after
  Loại lụa này rất đắt hàng
  This kind of silk is much in demand

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X