• Thông dụng

  Tính từ
  isobaric

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  equi-pressure
  isobaric
  quá trình đẳng áp
  isobaric process
  đường đẳng áp
  isobaric (line)
  đường đẳng áp
  isobaric line
  isopiestic
  itobaric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X