• Thông dụng

  Động từ

  To press against, to stand against
  áp tai vào cửa
  to press one's ears against the door
  áp cái ghế dài vào tường
  to stand a bench against the wall
  To affix
  áp triện
  to affix a seal
  To be next to , to be close to
  đứng áp chót
  to stand next to the last
  nhà áp sân vận động
  the house is close to a stadium
  những ngày áp tết
  the days just before Tet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X