• Thông dụng

  Anticipate ( someone's thoughts...), take the wind out of (someone's) sails
  Nói đặn trẻ con dỗ ngon người dại tục ngữ
  To take the wind out of children's sails and coax the gullible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X