• Thông dụng

  Động từ

  To coax; to sooth; to comfort
  dỗ đứa đang khóc
  to sooth a crying baby
  To shake
  dỗ chiếu cho sạch bụi
  to shake a mat clean of dist

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X