• Thông dụng

  Pagodas, Buddhist temples(nói khái quát)
  Đền chùa thường dựng nơi thanh vắng
  Pagodas are generally built in quiet spots

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  temples and pagodas
  kiến trúc đền chùa
  architecture of temples and pagodas

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X