• Thông dụng

  Động từ.

  To live;to be.
  ta thành phố Hồ Chí Minh
  she lives in Hochiminh city.
  nhà tôi kia
  My house is overthere.stay;remain.
  kẻ người đi
  Those who leave and those who stay behind.
  Behave.
  ác
  to behave ungratefully.
  In,
  mua thức ăn chợ
  to buy food at market.
  From; with.
  lỗi tôi
  the fault is with me.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X