• Thông dụng

  Enemy-inflictes destruction, enemy-iflited devastation.
  Thiên tai địch họa
  Natural calamities and enemy-inflited destruction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X