• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  command definition
  mệnh đề định nghĩa lệnh
  command definition statement
  ngôn ngữ định nghĩa lệnh
  CDL (commanddefinition language)
  ngôn ngữ định nghĩa lệnh
  command definition language (CDL)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X