• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lock stile

  Giải thích VN: Trong một khung cửa: đố cửa trên đó gắn [[khóa. ]]

  Giải thích EN: In a door frame, the stile upon which a lock is fastened.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X