• Thông dụng

  (từ cũ) Headmaster.
  Secondary shool teacher.
  Như đốc học (nói tắt).
  đốc tờ
  Assistant doctor.
  Tip (of a sword, stick).
  Prod, urge.
  Chủ đốc thợ làm cho nhanh
  The boss prodded the workers to work very fast.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X