• Thông dụng

  Động từ
  to burn; to light (lamp, pipe) To fire; to kindle

  Động từ

  To prick; to sting; to bite
  ta bị muỗi đốt
  She was bitten by mosquitoes
  Danh từ
  (Bot) internode; (Anat) phalanx

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X