• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  crockery ware
  earthenware
  sự tráng men đồ sành
  earthenware glazing
  đồ sành quá lửa
  burnt earthenware
  glazed earthenware
  sanitary stoneware

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X