• Thông dụng

  Danh từ.

  Enamed.
  men răng
  enamend
  Of the teeth

  Danh từ.

  Ferment.
  lên men
  to ferment.
  men rượu
  ferment wine.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  bedspread
  blanket

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enamel

  Giải thích VN: 1. Lớp phủ thủy tinh mờ đục của bề mặt gốm sứ chảy ra trên bề mặt kim loại, đồ gốm hay thủy tinh để bảo vệ hoặc trang trí. 2. Lớp sơn hay vecni tạo ra lớp phủ giống men. 3. Dùng để áp dụng cho một loại [[men. ]]

  Giải thích EN: 1. a glassy, opaque ceramic coating that is fused to the surface of metal, pottery, or glass for protection and/or decoration.a glassy, opaque ceramic coating that is fused to the surface of metal, pottery, or glass for protection and/or decoration. 2. a paint or varnish that produces an enamel-like coating.a paint or varnish that produces an enamel-like coating. 3. to apply an enamel.to apply an enamel.

  enamel paint (enamel)
  enzymatic
  ferment
  glaze
  starter
  yeast
  zymoma

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X