• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dielectric displacement
  dielectric flux density
  displacement
  mật độ điện dịch
  dielectric displacement
  mật độ điện dịch
  electric displacement
  mật độ điện dịch
  electric displacement density
  vectơ (độ) điện dịch
  electric displacement vector
  electric displacement
  mật độ điện dịch
  electric displacement density
  vectơ (độ) điện dịch
  electric displacement vector
  electric displacement density
  electric flux density
  electric induction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X